Kontakt

Sídlo firmy:

VERKO, s.r.o.

Štefánikova trieda 15
949 01 Nitra
Slovensko

tel: +421 37 65 555 99
fax: +421 37 65 555 98
e-mail: verko@verko.sk

Fakturačné  údaje:
IČO: 36 555 151
DIČ: 2020150099
IČ DPH: SK2020150099

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro. vložka číslo 14194/N