PSA Trnava

Objekt: PSA Trnava
Odberateľ: Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava
Realizácia: 2005
Dodávateľ: VERKO s.r.o. Nitra
Náklady: 187.460 Sk
Činnosť: ZTI

« Späť