VUB a.s. Trnava

Objekt: VUB a.s. Trnava
Odberateľ: VUB a.s. Trnava
Realizácia: 2004
Dodávateľ: VERKO, s.r.o. Nitra
Náklady: 683.861 Sk
Činnosť: dodávka a mont. elektroinšt.a sádrokartónových konštr. pohľad čelný

« Späť